Show menu

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

26. 6. 2019
Predmet javnega razpisa je petletno strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja, skupa s  humanitarno pomočjo (MRS).Strateško partnerstvo je partnerstvo, ki se sklene s  sporazumom  za  uresničevanje  posameznih dolgoročnih ciljev MRS po tem javnem razpisu za področje evalvacij med ministrstvom in strateškim partnerjem ali strateško partnerico (partner), iz-branim z javnim razpisom, ki je pravna oseba zasebne-ga prava ali samostojni podjetnik ali podjetnica. Partner mora imeti strokovna znanja in zmogljivosti za izvajanje evalvacij s področja MRS

Rok za oddajo vlog: 12. 7. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zunanje zadeve

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/41511/