Show menu

Javni razpis » Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

26. 6. 2019
Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslov-ne  modele,  ter  tako  s  trajnostno  poslovno  strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.
Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne  konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

Rok prijave: Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog: 1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021.

Izvajalec razpisa: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva