Show menu

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«

26. 6. 2019
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovite-ga uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 19. 7. 2019, do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Šola za ravnatelje