Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

1. 7. 2019

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za obdobje od novembra leta 2019 do novembra leta 2022, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Rok za prejem ponudb: 26. 7. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/