Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

10. 7. 2019
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019)

V Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja  in  krepitve  zdravja  do  leta  2022  (Uradni  list  RS,  št.  43/19)  se  v  poglavju  IV  z  naslovom  Pogoji  za  pridobitev sredstev, v drugem stolpcu tabele točka 2) spremeni tako, da se glasi: »Vlagatelj je imel v letu 2018 prihodke v vrednosti najmanj 10.000 EUR.«.2. V poglavju IX z naslovom Uveljavljanje stroškov (velja za vse štiri sklope), v točki 1. Stroški plač in plačil v zvezi z delom, opomba št. 8 na strani 16 spremeni tako, da se glasi: »Bruto   znesek   42   plačnega   razreda   je 2.198,840 EUR.«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje