Show menu

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.(235. javni razpis)

30. 7. 2019
Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) (Ur. list št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019) 

V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v  nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v  Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi  spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, št. 58/18 in št. 22/19, se spremenijo naslednje točke:
1.spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi:
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja……


Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije