Show menu

Spremembe javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

5. 8. 2019
Spremembe javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Roki za oddajo vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo