Show menu

Sprememba javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

5. 8. 2019
Sprememba javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158