Show menu

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2)

5. 8. 2019
Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2) (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Predmet javnega razpisa je financiranje  štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom  financiranja v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobi-vanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja  pomeni  tudi  zagotavljanje  pogojev  za  večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Rok za oddajo vlog 2. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo