Show menu

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

5. 8. 2019
Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023 (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nad-gradile  storitve  podpornega  okolja  za  NVO  z  namenom  dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.
Sklop A:– Financiranje ene horizontalne mreže NVO
Sklop B:– Financiranje  dvanajstih  regionalnih  stičišč  NVO (enega na posamezno regijo)
Sklop C:– Financiranje ene mreže za prostovoljstvo
Financiranje podpornih struktur predvideva ukrep 1.2 Strategije razvoja NVO in prostovoljstva  –  Urejen  infra-strukturni okvir na regionalni in nacionalni ravni ter vsebinskih področjih.

Rok za oddajo vlog 9. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za javno upravo