Show menu

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)

5. 8. 2019
Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022) (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-vati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z  omogočanjem  lažje  gospodarske  izrabe  novih  idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Rok za oddajo vlog 23. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh