Show menu

Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

5. 8. 2019
Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019) (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Predmet produkta je semenski kapital so-investira-nje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi obli-kovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v  nekaterih  primerih  nizko  kapitalizirana.  S  tem  Sklad  pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). 

Razpis je namenjen  nadaljevanju  finančne  podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza  namenjena  širitvi  in  rasti  na  trgu  in  nadaljevanje  financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj javnega razpisa je:– lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;–   spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala ...) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).

Razpis odprt do 31. 12.2020.

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za podjetništvo