Show menu

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

3. 9. 2019
Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«
(Ur. list št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019) objavljenega dne 10. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 54/18.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo