Show menu

Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

3. 9. 2019
Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« (Ur. list št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019)

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano