Show menu

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020

3. 9. 2019
Javni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020 (Ur. list št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni  in regionalni  ravni, ki  izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov  ter  sledijo usmeritvam Večletnega  programa dela  2017–2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe) na vsebinskih področjih in za aktivnosti, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za okolje in prostor bo z javnim razpisom sofinanciralo projekte, ki bodo potekali in se zaključili v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. oktobra 2020.

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 23. 9. 2019 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor