Show menu

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 za podiplomski študij

3. 9. 2019
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-ŠTD)  (Ur. list št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019)

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-ŠTD) s pričetkom financiranja v študijskem letu 2019/2020.

Namen  javnega  razpisa  je  dvig  poklicnih  kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje  znanja,  kompetenc  in  spretnosti,  ki  bodo  vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi  usposabljanja  pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.


Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo