Show menu

Zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019 – Ob-1593/19

16. 9. 2019
Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi