Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020–2022

16. 9. 2019
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora.

Rok za oddajo prijav: 18. 12. 2019, do 15. ure

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost  Republike Slovenije

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/CrnaGora/razpisi/19/razp-crna-gora-20-22.asp