Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019

16. 9. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti  v  Republiki  Sloveniji, tudi z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za izpolnjevanje nacionalnih in med-narodnih politik odprte znanosti.


Rok za oddajo prijav: 2. 10. 2019, do 12.ure

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost  Republike Slovenije 

http://www.arrs.si/sl/infra/tujlit/razpisi/19/razp-tujlit-19.asp