Show menu

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019

23. 9. 2019
Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi –  PF  2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019:

I. Spremeni se besedilo 3.3 točke »Rok za oddajo vloge« poglavja 3 javnega razpisa »Vsebina in oddaja vloge«, tako, da se doda nov rok za oddajo, in sicer 27. 9. 2019.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad