Show menu

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR

23. 9. 2019
Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2693/19.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko jav-nega razpisa:

7. Vsebina vloge
6. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
- M1 obrazca ZZZS,
- Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo