Show menu

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI

23. 9. 2019
Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko jav-nega razpisa:

6. Vsebina vloge
7. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
– M1 obrazca ZZZS,
– Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93