Show menu

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«

23. 9. 2019
1. V točki 4.2 »Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, ki se v tabeli »Pogoji za partnerje v projektu« v 1. točki »Pogoji za prvega partnerja« v drugem stolpcu glasi »Obrazec št. 28« se spremeni tako, da se glasi:»Dokazilo8«.
2. V točki 4.2 »Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, ki se v tabeli »Pogoji za partnerje v projektu« v 1. točki »Pogoji za prvega partnerja« v drugem stolpcu tretja alineja glasi »Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar«, se spremeni tako, da se glasi: »Izjava gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev«.
3. V točki 4.2 »Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, ki se v tabeli »Pogoji za partnerje v projektu« v 2. točki »Pogoji za drugega partnerja« v drugem stolpcu glasi »Obrazec št. 2«, se spremeni tako, da se glasi: »Dokazilo«.
4. V točki 4.2 »Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, ki se v tabeli »Pogoji za partnerje v projektu« v 2. točki »Pogoji za drugega partnerja« v drugem stolpcu četrta alineja glasi »Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar«, se spremeni tako, da se glasi: »Izjava gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev«.
5. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Izvajalec razpisa: Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega, preživninskega sklada Republike Slovenije