Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

1. 10. 2019
Sprememba (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019) Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2289/19), ki se glasi:

IPrvi stavek točke 3.3 javnega razpisa »Rok za oddajo vloge« se po novem glasi »Vlagatelj vlogo odda preko odprtega razpisnega roka, in sicer od 1. 7. 2019 do 15. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev. «
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad