Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019

1. 10. 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019 (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in de-lovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in de-lovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije  zdravega  življenjskega  sloga  skozi  programe športno-rekreativnih  dejavnosti  in  udejstvovanja  upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju. Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.

Rok za oddajo prijave: 17. 10. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti