Show menu

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020, oznaka razpisa JPR – MV – 2020

1. 10. 2019
Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020, oznaka razpisa JPR – MV – 2020 (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019)

Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:– tiskanih medijev;– radijskih programov;– televizijskih programov;– elektronskih publikacij.

Razpis bo trajal do 28. 10. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo