Show menu

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022

7. 10. 2019
Predmet javnega razpisa je  financiranje  triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči (HP), ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registri-rane v Republiki Sloveniji.

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost  za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.

Rok prijave: 4. 11. 2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zunanje zadeve