Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-1125/2019

7. 10. 2019
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.


Rok za predložitev vlog: 14. 11. 2019, najkasneje do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve