Show menu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

7. 10. 2019
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog: 4. 11. 2019. 

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu