Show menu

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu (Ur. list št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019)

9. 10. 2019
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slo-vencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje  in  ohranjanje  narodne,  jezikovne  ter  kulturne identitete Slovencev po svetu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa  je  sofinanciranje  rednega  delovanja/programa  in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog: 8. 11. 2019.

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu