Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2023

9. 10. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja triletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so: 

Materiali: po CERIF klasifikaciji (T 153 - Keramični materiali in praški in T 155 - Prevleke in površinska obdelava).
Biomedicina: po CERIF klasifikaciji (B 200 - Citologija, onkologija, kancerologija).
Krasoslovje: po CERIF klasifikaciji (P 005 – Geologija, fizična geografija).

Prednost bodo imeli aplikativno usmerjeni projekti.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje med državama in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in kitajskih raziskovalcev, pri čemer je posebna pozornost namenjena aplikativnim raziskavam.

Rok za oddajo vlog: 28. 11. 2019 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Kitajska/razpisi/19/razp-kitajska-20-23.asp