Show menu

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020–2022

9. 10. 2019

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih 2020–2022 je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo

– materiali,
– napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,– produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
– sončna energija,
– biomasa,
– nanotehnologije.

Jedrska energija

– jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
– shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
– nove reaktorske tehnologije,
– jedrski podatki,
– instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

– odpornost materialov in zgradb na potrese.

Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

– optika in laserji.

Znanosti o življenju

– novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje,
– možganski tumorji: nove terapije.

Raziskave globalne varnosti

– monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
– detekcija skritih objektov in eksplozivov

Rok za oddajo vlog: 6. 12. 2019, do 14.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost