Show menu

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020 (Ur. list št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019)

9. 10. 2019
Predmet razpisa je financiranje  oziroma  sofinanciranje:

– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Rok za oddajo vlog: 4. 11. 2019

Izvajalec razpisa: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki  Sloveniji