Show menu

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

22. 10. 2019
Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji.

Cilji javnega razpisa so:

– dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,
– razvoj novih turističnih produktov,
– Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja,
– digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine,
– izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma,
– osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: 

– dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Rok prijave: 18. 11. 2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%255Bshow_single%255D=1158