Show menu

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

22. 10. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.
Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju  problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi šir-še učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Rok za oddajo vlog 27. 11. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/