Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022

22. 10. 2019

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2020 - 2022 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:

– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
– spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),
– redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
– vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
– sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.

Rok za oddajo prijav: 13. 11. 2019, do 12.00 ure

Izvajalec razpisa. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
http://www.arrs.si/sl/infra/osic/razpisi/19/razp-OSIC-20-22.asp