Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS...

28. 10. 2019
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v letu 2020.

Rok za prijavo 25. 11. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo