Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023

28. 10. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020–2023 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija.

Rok za prijavo 19. 12. 2019 do 15.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Turcija/razpisi/19/razp-turcija-20-23.asp