Show menu

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

12. 11. 2019
Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)

Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:

1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Sloveni-je z matično domovino,
3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.

Rok za prijavo 25. 11. 2019 do 15:00.

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
https://www.gov.si/novice/2019-11-08-javni-razpis-za-razpisni-podrocji-a-in-b-v-letu-2020/