Show menu

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

12. 11. 2019
3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP), ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Rok prijave: 28. 2. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano