Show menu

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb...l

12. 11. 2019
3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP), ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Rok prijave: 28. 2. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano