Show menu

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

19. 11. 2019
V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremeni skupna višina razpisanih ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 2.500.000,00 EUR, ki je razdeljen…..

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni razvojni sklad