Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021

19. 11. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:

1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajo-čih okoliščin in vsebuje:
• ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
• psihosocialno podporo,
• pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
• zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki so-delujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,
• 24-urno dosegljivost izvajalca,
• 24-urno prisotnost izvajalca, ko je nameščen otrok,
• storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to potrebno,
• svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,
• pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo in
• druge naloge v smislu opolnomočenja;

2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:
• izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,
• izvedba 24 delavnic v letu 2020 in 24 delavnic v letu 2021, pri čemer mora izvajalec upoštevati enakomerno regijsko pokritost.

Rok za prijavo: 6. 12. 2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti