Show menu

4. javni razpis za podukrep 3.1Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

19. 11. 2019
Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Rok prijave: 20. 12. 2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano