Show menu

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov...

19. 11. 2019
Predmet dvoletnega projektnega razpisa JPR-UPR-AO-2020/21 je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2020 do 2021.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 100.000 EUR.

Rok za prijavo: do 30. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-dvoletnih-kulturnih-projektov-ki-jih-bo-na-podrocju-uprizoritvenih-umetnosti-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/