Show menu

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023

19. 11. 2019
• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2020–2023) (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)

• Javni več-letni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022 (oznaka: JR11–REVIJALNI PROGRAM–2020–2022) (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)

Rok za prijavo 23. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za knjigo RS