Show menu

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo...

25. 11. 2019
Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki jih bo v letih 2020–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JCPR-DIGIP-UGU-2020-2021 (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in  informacijsko  dejavnost,  ki  jih  bodo  izvajalci  javnih  kulturnih programov izvedli v obdobju od 2020 do vključno 2021.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 230.000,00 evrov.

Rok za oddajo prijav: do 23. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo