Show menu

2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

25. 11. 2019
Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Rok za prijavo: 13. 2. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis/