Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«

25. 11. 2019
Predmet JR je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje  skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja  kontinuitete obravnave posameznika  in  zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.

Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene  integrirane oskrbe. Namen JR je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi  tudi  namenu  krepitve  in  razvoju  novih preventivnih aktivnosti v skupnosti.

Rok za oddajo prijav: 23. 12. 2019 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje