Show menu

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev...

25. 11. 2019
• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023) (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja  za  obdobje  2020–2023  (oznaka:  JR13–PROGRAM MS–2020–2023) (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)


Rok za oddajo prijav: 7. 1. 2020 

Izvajalec razpisa: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/